Elállás / Felmondás

Tisztelt Vásárlónk!


Méretprobléma esetén, ha a termék nem volt használva, csak felpróbálva, cserélni tudjuk egy megfelelő méretűre. A vásárlást igazoló blokk szükséges a cseréhez, valamint a cserélendő termék is, kifogástalan állapotban.

Csere esetén, ha nem személyesen történik, akkor ki tudjuk küldeni futárral a terméket ennek díja 1990 Ft amit utánvéttel a futárnál tud rendezni vagy előre utalhatja az összeget. Minden esetben előtte vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Elállás és felmondás részletezése:


Vásárlónk 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vásárló vagy az általa megjelölt átvevő, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

Megrendeléstől való elállás esetén 14 napon belül visszatérítjük a termék vételárát. A megvásárolt termék visszaküldésének összegét a vásárló köteles viselni.

Amennyiben a termék visszaküldése nem a megszokott fuvarozási módon rendeződik, úgy az ebből keletkező többletköltséget az üzlet nem köteles a vásárló felé megtéríteni.


Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván,elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címek valamelyikére:

Castelli Kft.
1134 Budapest, Tüzér utca 9-11
Telefon: +36 1 239 0531
E-mail: webaruhaz@maratonman.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.


Az elállás/felmondás joghatásai:


Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, a melyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül,de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett.


Elállási/Felmondási nyilatkozat - Letöltése innen