Adatkezelési Tájékoztató lábállás vizsgálattal

Adatkezelési Tájékoztató

lábállás vizsgálattal kapcsolatban


Tisztelt Vendégünk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. számú cím alatt található üzlethelyiségben a Maratonman márka tulajdonosa, a Castelli Kft. lehetőséget biztosít lábállás vizsgálatra, ezáltal az Ön adatai tekintetében adatkezelőnek minősül. Elérhetőségeink:

Postai cím: 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11.

Elektronikus elérhetőség (e-mail cím): webaruhaz@maratonman.hu

Telefonszám: +3612390531


Hogyan történik a vizsgálat? A vizsgálat módja, hogy az ügyfél egy futópadon fut, oly módon, hogy alsó lábszárai nem lehetnek eltakarva ruhával. A futás közben egy kamera felvételt készít, mely felvételt egy szoftver kielemez, és megállapítja az ügyfél lábának dőlésszögét.


Mi a célunk az adatkezeléssel? A vizsgálat célja, hogy az ügyfelek lábainak dőlésszögét megállapítsa, és ennek révén jobban ki lehet választani az ügyfél számára ideális sport cipőt; ugyanis a Castelli Kft. által forgalmazott cipőmárkák esetében egyes gyártók különböző kialakítású cipőket kínálnak, a felhasználó lábállásának függvényében, tekintetbe véve, hogy az eltérő lábállás eltérő terhelés alá helyezi a felhasználó lábát, illetve a cipőt.


Az adatkezelésünk jogalapja: az Ön hozzájárulása. A lábállás vizsgálaton való részvétel önkéntes. A vizsgálat ügyfél általi elutasításának egyetlen következménye, hogy az eladók nem tudnak a lábállás adatai alapján célirányosan ajánlani cipőt az ügyfélnek; de ezen körülménytől eltekintve még bármely termék megvásárlására azonos feltételek mellett van lehetősége az ügyfélnek. Fontos, hogy sem a lábállásvizsgálat elvégzése, sem annak elmaradása nem jár vásárlási kötelezettséggel.


Milyen adatait kezeljük? A kezelt adat a láb dőlésszöge (ez egészségügyi adatnak minősül) azonban ez nem kerül közvetlenül egy adott ügyfélhez hozzárendelésre.


Az adatok megőrzésének ideje: Az adat a vizsgálatot követően manuálisan törlésre kerül; azonban biztonsági intézkedésként, amennyiben a manuális törlés elmaradna, a szoftver úgy van beállítva, hogy a következő felvétel mindig törli a megelőző korábbi felvételt.


A felvételek megtekintésére jogosult az Adatkezelő lábállás vizsgálatot végző kollégája. Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik felek felé.


Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban:


  1. Hozzáférés joga: A Castelli Kft. fent jelzett elérhetőségein tájékoztatást kérhet az Ön adatainak kezelésével kapcsolatban.

  2. Helyesbítést kérhet az adatait illetően. (a felvétel törlését megelőzően, azután elveszik az adat)

  3. Kérheti az adatok törlését.

  4. Kérheti az adatkezelés korlátozását (voltaképpen a felvétel zárolását - melybe beletartozik a felvétel megőrzése is, akár a fent említett tárolási határidőn túl is, amennyiben valószínűsíti, hogy ez a jogainak gyakorlása érdekében szükséges).

  5. Adathordozhatóság joga: Az adatokról kérhet egy jegyzőkönyvet, amelyet PDF formátumban is megkaphat – amennyiben ezt még a felvétel törlése előtt kéri

  6. Hozzájárulását visszavonhatja (a felvétel törlését megelőzően, azután egyébként is törlésre kerül az adat).

A kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatjuk az azzal kapcsolatosan hozott intézkedésünkről. Amennyiben kérelmével nem értünk egyet, a fenti határidőn belül tájékoztatjuk Önt a kérelmezett intézkedés elmaradásának okairól és az alábbi jogorvoslati lehetőségekről.

A fenti jogainak gyakorlását ingyenesen biztosítjuk. Kivételesen, szűk körben, ha kérelme– különösen többszöri, ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű költségtérítést számíthatunk fel, vagy az intézkedést megtagadhatjuk.


Az Önt megillető jogorvoslati lehetőségek:

Ha Ön a Casatelli Kft.-nek az Ön hozzáférés (tájékoztatás), helyesbítés, korlátozás (zárolás) vagy törlés iránti kérelmével, illetve tiltakozásával kapcsolatosan meghozott döntésével nem ért egyet; továbbá ha a Castelli Kft. a fenti határidőket elmulasztja, akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat Bírósághoz fordulhat továbbá jogainak megsértése – így különösen a tájékoztatás megtagadása – esetén is.Ön adatvédelmi hatósági eljárást is kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11,

postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).


Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a cégünknél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.
Castelli Kft.